Forside | Velkomst | Byråd | Bestyrelse | Politik | Debat | RURegion | Folketing | EU | Medlemskab | Kontakt  


Radikale kandidater til KV17
  

 

 

Se her hvilke fodaftryk
Radikale Venstres kandidater
har til hensigt at sætte i
Skive Kommune

 

 

 

 

 

 

Jeg stiller op til kommunalvalget fordi jeg ønsker at arbejde med langsigtede løsninger indenfor grøn omstilling, bæredygtighed, bedre udnyttelse af fjorden, kysten og åen, styrkelse af kulturlivet samt lokale uddannelser.

Privat:
Jeg er 58 år, gift med Mette, far til 4 døtre:
Malene 32 år, oplevelsesøkonom, concept designer LEGO
Cille 29 år, studerer musikvidenskab
Bolette 29 år, studerer visuel kultur
Nina 22 år, studerer cognitive science


Uddannelser og beskæftigelse:
Cand.merc. i økonomi
PD i pædagogik
Pædagogikum / 4 handelsfaglærereksaminer
Lektor Skive College (34 år). Har været konstitueret vicedirektør, uddannelseschef, konsulent, lærerrådsformand mm
Selvstændig i over 30 år: konsulent, handel, udlejning mm

Hobbies og interesser:
Børnebørn (Frida, Fjord og Kirsa)

Jeg er aktiv kulturbruger. Jeg deltager i frivilligt arbejde, bl.a. bestyrelsen i Morads, Skive Vand og GF-Skive.
Interesser: Kultur og natur, miljø og etik, skiferier, gåture med vovsen, renovering af vores gamle hus, løb, cykling, økologi, vegetarmad.

Bestyrelsesposter:
Nuværende:
Sekretær i GF Skive og Omegn (29 år)
Suppleant i GF Forsikring A/S samt GF medlemsselskabet A/S (Godkendt af Finansiel stabilitet - Fit & proper vurdering) (4 år)
Bestyrelsesmedlem i Skive Folkeblad G/S (4 år)
Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Skive Vand A/S (4 år)
Bestyrelsesmedlem i MORADS (5 år)
Medlem af kontaktforum til udredning af mellemlager mm (1½ år)
Formand for Jenle-udvalget (4 år)

Tidligere:
Bestyrelsesmedlem i Skivehus Skole (4 år)
Bestyrelsesmedlem i Resen Børnehave (2 år)
Bestyrelsesmedlem i Tambohus Ungdomsskole (4 år)
Med til at stifte Feldingbæk Park Beboerforening, formand (4 år)
Med til at stifte Skive Rideklub – sekretær, næstformand, formand (13 år)
Medlem i Skive Menighedsråd (10 år)
Bestyrelsesmedlem, sekretær, formand i Skive Møntklub (8 år)
Medlem af repræsentantskabet i ’danmark’ (8 år)
Med til at stifte Natteravnene i Skive (5 år)
Bestyrelsesmedlem i Krabbesholm Højskole (4 år)
Medlem af Ringridderkomitéen (6 år)
Bestyrelsesformand for Quality Frames A/S (1 år)
Medlem af repræsentantskabet i Difko 44 (26 år)

Hvordan skal vi arbejde?
Jeg ønsker, at Skive Kommune skal blive bedre til at prioritere langsigtet, bæredygtig planlægning, reel borgerindflydelse og gennemskuelighed i beslutningsprocesserne.
Vi skal have visioner og arbejde hårdt på at prioritere disse, for at fremtidssikre vores kommune. Dette arbejde skal bygge på dialog og gensidig tillid.
Jeg foreslår regelmæssige møder med bestyrelse/medlemmer for afklaring af politiske projekter, så det bliver vores fælles politik, som folk har indflydelse på og ejerskab til.
Jeg vil afholde møder med engagerede borgere, hvor de kan komme med ideer og forslag.
Vi kan eksperimentere med lokale vejledende ”folkeafstemninger”, uden at politikerne skal løbe fra deres ansvar i forbindelse med svære beslutninger.

Hvilke politiske holdninger har jeg?
Jeg har en socialliberal samfundsopfattelse, hvor de enkelte borger skal støttes i at klare sig selv, men hvor samfundet skal tage vare på de svage.
En god økonomi er en nødvendig men ikke tilstrækkelig faktor for et godt samfund. De bløde værdier kan ikke måles, men er mindst lige så vigtige!
Er tilhænger af EU – pga fred, klima, miljø, fællesskab osv. Er tilhænger af subsidiaritetsprincippet men er modstander af bureaukratiet!

Politiske hovedområder:

Vi skal satse på:
Kultur – indsatsområder:
Vi skal have et kulturhus i Skive. Det kunne være den gamle elværksbygning. Kulturelt samråd skal støttes i deres arbejde for at samle og styrke kulturlivet på egnen.
Vi skal udvikle kulturtilbuddene til børn og unge i hele kommunen.
Vi skal udnytte de spændende muligheder der er i moleret på Fur.
Det selvorganiserede idrætsliv skal understøttes.

Beskæftigelse og bosætning:
For at skabe flere arbejdspladser og lokke nye virksomheder til, skal vi styrke udbuddet af fritidstilbud indenfor både kultur og idræt.
Vi skal blive bedre til at udnytte vores beliggenhed ved fjorden.
Taxa-bus gøres meget mere fleksibelt – kan få de ældre til at blive længere tid i egen bolig – lettere for unge at komme omkring – også med børn

Social-og ældreområdet:
Vi skal give incitamenter til ældre og personer med handicap til at leve et sundt og aktivt liv, både fysisk og psykisk.
Autisme tilbud og andre områder hvor vi har ekspertviden skal udnyttes endnu bedre og vi skal samarbejde med andre kommuner, der har specialiseret sig inden for områder, hvor vi ikke er så stærke.
Ældre skal være længst muligt i eget hjem, men det må aldrig blive uværdige forhold for den ældre.
Ny teknologi: Vi skal udnytte ny teknologi til at give mennesker et bedre liv. Det skal ikke være en spare øvelse.

Sundhed for alle: Der skal sættes ekstra ressourcer af til forebyggende tilbud. Det kan f.eks. være kulturtilbud.

Børne- familieområdet:
Decentral skolestruktur: Vi skal holde fast i den decentrale struktur og udnytte de fordele der er ved den og være indstillet på, at det koster ekstra ressourcer.
Samarbejde mellem ungdomsuddannelser: Antallet af unge falder i de kommende år og det er derfor vigtigt at ungdomsuddannelserne står sammen, så unge i området kan få så mange lokale uddannelsestilbud som muligt.

Erhvervs- turisme, klima- og energipolitik:
Støtte iværksættere: De skal hjælpes i det omfang det er muligt.
Geotermi: Den er sat på pause men skal ikke glemmes.
Bioenergi – Nomi4s: Der skal forskes i nye energiløsninger. Her kan Nomi4S være én spiller. Andre virksomheder med tilknytning til GreenLab skal støttes evt. ved OPP.
Jenle: Stedet skal organiseres som en selvejende institution og have opbakning til at udbygge aktiviteter, søge fonde osv.
Fur: Der er masser af uudnyttede potentialer både turistmæssigt og erhvervsmæssigt i at udvikle området, herunder Furs fossiler og Fur Museum.


Vi skal satse på RENT LIV ikke bare i ord men også i handling!
 

 

 

Jeg har altid været interesseret i hvad der sker omkring mig, jeg har vært frivillig aktiv i spejder, børnehave, skole, Dansk cyklistforbund, gymnastik, fagpolitisk for Ergoterapeutforeningen. Og med i politisk arbejde lige fra jeg var 17 år og voksede op på midt Fyn.

Jeg mener at vi alle har noget at bidrage med til vores fælles verden og daglige liv, det er ikke kun Professionelle politikere og veluddannede der skal have en mening om hvordan rammerne for vores liv skal være.

Når vi arbejder sammen kan vi meget og jeg går ind for at vi skal være konstruktive, positive og se på styrkerne. Det er nemt at snakke ting ned men man kan også snakke ting i gang hvis vi øver os i at se styrkerne, ideerne og samarbejde.

Jeg synes vi har en meget dejlig egn med rigtig mange mennesker der er fyldt med gode ideer og initiativ, det er dejligt at kunne fortælle andre om alle de spændende ting der foregår her inden for mange områder.


Her er et par områder jeg synes er vigtige:
Jeg vil gerne arbejde for at der bliver et bedre samarbejde mellem forvaltninger der har med borgernes liv at gøre, at der bliver tage ved lære af projektet ”Familien i fokus” hvor der blev arbejdet med en sagsbehandler som gennemgående tovholder, så borgeren faktisk kendte deres sagsbehandler, det betyder også at den viden der er og de ønsker som borgeren har, vil kunne komme meget bedre i spild, når der bliver talt sammen og alle ved hvad der foregår.


Jeg er også optaget af at vi skal kunne komme rundt på Cykel i hele kommunen, at bruge cyklen er et aktiv på alle måder, ens fysik holdes i gang, mindre forurening, oplevelser.
Jeg vil gerne arbejde for dagligdagscykling bliver noget vi vælger til i stedet for bilen og jeg vil gerne at vi optimere cykelturismen da vores egn har meget at byde på.

Det er vigtigt at vi hele livet har mulighed for at bruge os selv fysisk psykisk og socialt,
Det betyder at når man bliver ældre skal der også være muligheder når man eks kommer på plejehjem og det skal ikke kun være de ting der kan lade sig gøre via frivillige, men også de ting der giver menig for de ældre og er med til at holde fast i de ressourcer de har og som de gerne vil kunne havde gavn af så lang tid som muligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mit interessefelt i politik ligger inden for områderne:

Kulturpolitik
1. Kommunal kunstpolitik.
2. Synergien i kultur, vækst og erhvervsliv.
3. Kunst i det offentlige rum
4. Museumsplanlægning.
5. Kultur/kunst i landsbyerne.
6. Elitekultur versus Breddekultur.

Fysisk planlægning.
1. Landsbyernes vækstmuligheder.
2. Kystennærhed, som vækspotentiale.
    Tæt-lav bebyggelse , som nye landsbyer, (og ikke Storhoteller i
    vandkanten)
3. Energiplanlægning

Privat er jeg udøvende kunstner i skulpturelt glas og ejer Glasværkstedet Heden i Rødding, Med i det kunstnerdrevne galleri Temporary, Skive, samt formand for Spøttrupcirklen, der driver Galleri BizzArt. I Rødding.

Jeg er med i Kunstfagrådet, samt i bestyrelsen for Kulturelt Samråd, under Skive Kommune.

Mangeårigt medlem af repræsentantskabet for Skive Folkeblad.

Uddannet som cand. Scient. fra Aarhus Universitet.ª

Jeg har altid interesseret mig for politik.

I begyndelsen af 1960’erne havde Skive Kommune lavet et ungdomsbyråd, der skulle give gode råd til Skive Kommunes Byråd om ungdomsspørgsmål. Jeg var suppleant i den radikale gruppe, og fik lov til at lave flere indlæg. Mit tungebånd har altid været velsmurt – det samme med min nysgerrighed og gåpåmod. Den kombination har igennem hele mit liv givet mig et utal af oplevelser – både negative - men i overflod positive.
Vi skal igen have et ungdomsbyråd i Skive, der kan være med til at øge interessen for politik blandt Skives unge.

I et moderne samfund er uddannelser vigtige. Jeg kender det fra egen krop. Jeg er udlært bager og konditor. Har derefter en lærereksamen, der blev udbygget med en kandidatuddannelse i pædagogik og didaktik. Har en ikke-afsluttet Ph.D.-uddannelse i IT-didaktik, som jeg fortsat anvender. Har også læst teologi og IT og samfund samt klasserumsforskning i Uppsala Sverige. Er medejer af et lille firma DUPS Consult I/S.
Det er det gode ved det danske samfund, at vi ikke har mange flaskehalse i uddannelsessystemet. Danske håndværksuddannelser er fantastiske, da de bygger på læreprocesser fra idé over planlægning til konkret udførelse. Det er en rigtig god baggrund for en akademisk uddannelse og i livet som helhed.

På baggrund af mine uddannelser har jeg været ansat som: Fisker på Limfjorden, Pantrydreng og koksmat hos ØK på Østen, bager fra Aage Nielsens Vej i Skive, lærer i Durup og efterskolelærer på Salling Ungdomsskole (nu efterskole), seminarielektor på Skive Seminarium, Lektor i PD på Danmarks Lærerhøjskole, Center og Videregående Uddannelser (CVU, Skive, Herning) ansat som forsker i (VIA Skive og Skejby ved Aarhus samt det nationale IT-center) med projekter i nordisk didaktik ved Aalborg, Kristiansand, Göteborg samt Uppsala universiteter.

Mine mange kvalifikationer og kompetencer både de praktiske og teoretiske har jeg også forenet i handlinger gennem foreningsarbejde som formand bl.a. i Radikale Venstres Skivekreds, Nord- og Østsalling Skakklub, Skolernes Kunstforening i Viborg amt og Aakjærselskabet - igennem de sidste mange år - med deraf følgende regionale og nationale ledelsesposter. Forsker i øjeblikket i Aakjær!

Er gift, har to børn og to børnebørn.
www.kv17-linderoth.dk

 

Jeg hedder Susanne Jensen, er 63 år og vil beskrive mig selv som et aktivt og engageret menneske, Er mor til 2 voksne børn, Lise og Jeppe, der er henholdsvis politibetjent og folkeskolelærer.
Jeg bor i Lem i et utroligt naturskønt område tæt ved Limfjorden, som jeg benytter meget til både løbe- og vandreture med hunden. Jeg er udpræget naturmenneske og jeg bruger megen tid på at fotografere vores smukke natur.

Jeg har arbejdet som børnefysioterapeut med handicappede børn og er derfor meget engageret i sociale forhold og de vanskeligheder og problemer der er i at være en familie med et handicappet barn. Jeg gik på efterløn for godt et år siden

Jeg er sekretær i Skiveegnens Radikales bestyrelse, medlem af bestyrelsen i Skive Folkeblad og formand for Spøttrup Turistforening gennem mere end 25 år. Har derfor bred erfaring og i forhold til sidstnævnte megen erfaring indenfor turismen og vil gerne udvikle denne yderligere i vor kommune, som har rigtig mange potentialer i forhold til dette. Der skal generelt arbejdes for tilgængelighed til vores smukke natur og seværdigheder. Etablerede stinet skal holdes ved lige.

Jeg sætter værdige og menneskelige vilkår for handicappede og mennesker med sociale problemer i højsædet. Dette betyder også, at der skal være samme sagsbehandler til samme familie gennem hele forløbet.
Jeg ønsker ligelig udvikling i hele Skive kommune – dermed også i yderområderne, og jeg støtter det store frivillige arbejde, som udføres i Skive kommune og specielt i de små samfund.
Uddannelse er forudsætning for al udvikling, derfor skal det prioriteres i Skive kommune – både i folkeskolen og de videregående uddannelser. Seminariet har flere gange været i fare. Vi skal gøre alt hvad vi kan for at beholde på dette og de andre eksisterende uddannelser.
 


Jeg er ny og opstiller til Skive byråd for de Radikale! -Er nr. 7 på liste B!

MIT CV:
Jeg hedder Johannes Kudahl født i Kudahl Ørslevkloster sogn 21. juni 1948.
Jeg er nr. 3 af en søskende flok på 7 (2 piger 5 drenge) lillesøster døde 7 mdr. gammel.
Jeg er gift på 32. år med Bente. Vi har to piger. Anne 29 og Dorthe 32.

Mit skoleliv:
7 års folkeskole i Lund - 5 mdr. Frijsenborg egnens ungdomsskole - 5 mdr. Krabbesholm Højskole.
1964 & 65 over 2 vintre landbrugsfaglige grundkurser m/1 md. på Asmildkloster Landbrugsskole.

Mit arbejdsliv:
6 år arbejdet som karl og fodermester i Hejlskov & Gl. Hald.
2 år stenhugger/anlægsarbejder/ fabrik B&O / Schades Papir.
6 år 1972 headhuntet til Hotel Gl. Skivehus (1980 -1994 stifter&medejer Gl. Skivehus PUB Annexet).
22 år 1978 Skive Tekniske Skole Skolehjems ass. Med ansvar for idræt og sociale arrangementer.
Pensioneret 2000 som 52 årig efter trampolin uheld 1992 og efterfølgende rygoperation 1997.
Er pt. Formand for Skive Tekniske Skolens seniorer.

Min Fritid/idræt/organisation:
Blev maj 1967 medlem af Skive Idrætsklub (SIK) - atletik afd. 1972 – 1977 formand for atletikken i Skive.
- 1973 med i start gr. af Skive Løbet.
- 1976 formand, før, under og 1. år. Efter atletikkens adskillelse fra SIK og Skive Atletik & Motions klub blev født. (5. dec. 76).
- 2. okt. 1977 – 8. april 1978 jordomrejse sammen med Bente via bl.a. 4 mdr. på New Zealand inviteret af løbetræner Arthur Lydiard NZ.
- September 1980 medstifter og medejer af Gl. Skivehus Pub Annexet frem til 1994.

Øvrigt:
1994 Valgt til bestyrelsen Skivehus Skole.
1998 Med i etablering og bestyrelsen af Felding Bæk Park Beboerforening.
2001 Valgt til bestyrelsen (OSF) Organisationen af Sygdomsramte og Førtidspensionister Viborg – Skive.
2002- 2006 Formand for OSF.
- Bisidder for medlemmer.
2006 Med i etablering af SAM 60+ under Skive Atletik og Motionsklub. Formand 2007 – 2014!
2006 – 2013 koordinator for frivillige Scene medarbejdere fra Skive AM og Skive Teaterforening.
2010 og er pt. leder for varmtvands hold under Skive Handicap Idræt.
2011 Bedstefar og har nu 3 børnebørn bosiddende i Vejle og Billund.


Hvad vil Jeg i byrådet?
Jeg vil søge indflydelse på:


Skole/Familie/Arbejdes/Kultur/idræts/social & Ældrepolitik:
Jeg er Far til datter som har fundet kærligheden og har fået børn med udenlands statsborger! (AU)
-At vore unge Danske statsborgere som finder en ikke EU kæreste behandles ligeværdig og ikke som pairer.


Infrastruktur og tilgængelighed i hele Skive Kommune.
-At skabe gode bosætnings og vækstmuligheder for arbejdspladser, som skaber vækst og omsætning i kommunen.
-Finde spindoktorer, der kan fremme forbedringer af rute 34 Herningvej & rute 26 Hanstholm – Skive – Århus.

Etablering af vandre og cykel ruter!
Via gamle kort, over ikke overpløjede, postruter, skole og kirkestier!
Vandre og cykelstier på kryds og tværs af hele Skive kommunen.
- Vil være et godt arbejdsredskab i bl.a. behandling af Overvægt, Demens & Psykisk syge.
- Vil være et godt motiverende faktor i lokalsamfundet for motion, naturoplevelser og sociale samvær på alle alders niveauer.
Genrejsning af Det gamle udsigts tårn i Krabbesholm skov i moderne udgave.

-med genrejsning vil vi genskabe en gammel familie tradition og turist attraktion.
-Havnetur og Udsigtstur til Krabbesholm skov i Skive: Evt. med fugle og stjerne kikkert.

Idræt og Kultur: Ja tak!
Men! Stem ikke på mig hvis din sympati ligger med stor vægt hos den professionelle idræt!
Jeg er, vil altid være amatør og har oftest nydt de mange oplevelser. Speciel som ulønnet frivillig.
Når du stemmer?!
-Stemmer du radikal, men vil ikke stemme på mig? Nr. 7 på radikal liste B.
Kan jeg anbefale at stemme på Bent Dyrberg. Nr. 1 og spidskandidat på liste B.
Min borgmester kandidat.

De bedste ønsker for alle i Skive Kommune
Johannes Kudahl nr. 7 på liste B 

 

 

Hvem er jeg?
Ellen Bye Jensen
Jeg er 63 år, bor på Fur.
Uddannet sygeplejerske og Cand. Scient . Soc.
Ansat som lektor v. Spl.udd. VIA i Holstebro.
Indehaver af Galleri Karolines Hus , Madsbadvej 40 7884 Fur

Jeg står for udvikling i hele Skive kommune.
Med Skive kommunes geografi er vi udfordret ved at ”hovedbyen ” er placeret i kommunens udkant. Det betyder at det store opland nord, vest og øst for byen har behov for opmærksomhed på flere områder.
Det gælder både uddannelses- og skoleområdet- social og sundhedsområdet, erhvervs- og kulturområdet
Radikale er garant for, at der støttes op om udvikling i landområderne og i Skive by.
”aktiv, lokalt forankret, uddannelses-,sundheds og kulturpolitik i hele Skive Kommune”
Mine interesser er som sygeplejerske :Social- og sundhedsområdet,
Som lektor og underviser på VIA UC: Uddannelsesområdet
Som indehaver af Galleri Karolines Hus: Kunst og kultur

Mærkesager:
Nærhed på Sundhedsområdet,
Livslang uddannelse, en Højskole på Fur/ Sundsøre/Salling.
Udvikling af det lokale kulturliv
” sæt X ved Ellen Bye Jensen”
 


Landsforeningens hjemmeside


Læserbreve og pressemeddelelser
Se radikale læserbreve her

 

Bent Dyrberg, Skive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Solveig Stausholm Jensen, Skive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villads Kristian Kristensen, Spøttrup

 

 

Kaj Fjendbo Jørgensen, Spøttrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henning Linderoth, Jebjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Jensen, Lem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Kudahl, Skive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ellen Bye Jensen, Fur

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Svenningsen, Skive

 

 


Formandens beretning 2017