Forside | Velkomst | Byråd | Bestyrelse | Politik | Debat | RURegion | Folketing | EU | Medlemskab | Kontakt  

HUSK !

 


Opstillingsmøde, kommunevalget 2017

Listen blev som følgende:

Bent Dyrberg, Skive

Solveig Stausholm Jensen, Skive

Villads Kristensen, Spøttrup

Kaj Fjandbo, Spøttrup

Henning Linderoth, Jebjerg

Susanne Jensen, Lem

Johannes Kudahl, Skive

Ellen Bye Jensen, Fur

Ole Svenningsen, Skive

Listen er fortsat åben, kontakt et medlem af bestyrelsen hvis du er interesseret eller kender en interesseret.

Kommuneplan 2016 – 2028Big Blue, Skive

Skive Radikale
indbyder til gennemgang og debat om Skive Kommunes forslag til ny Kom-muneplan

Mandag  25. januar 2016 kl 19.00 på Skive Folkeblad
gav Jan Ipland, chef for Skive kommunens planlægning og Ditte Staun, R-medlem af Skive Byråd et oplæg til Skives Kommuneplan frem til 2028.

Kommuneplanforslaget kan findes på Skive Kommune hjemmeside

www.skive.dk/kommuneplan2016

Skive Radikale inviterede til et offentligt møde mandag d. 1. feb. på Skive Folkeblad, her blev der udarbejdet et høringssvar til Skive Kommune.
Høringssvaret blev bragt i Skive Folkeblad lørdag d. 27. februar og kan endvidere ses
HER.


Skive Kommunes kulturpolitik
Skive Kommunes kulturpolitik, for de næste tre år, fremlagde kultur-udvalgsformand Ditte Staun på Skive Theater onsdag d. 3. februar.

Læs her: www.kulturmedvilje.dk

 

Skiveegnens Radikale


Landsforeningens hjemmeside


Sidst opdateret 09052017           

Læserbreve og pressemeddelelser
Se radikale læserbreve her


FORMØDER

"BAG BORGEN"

Deltag i formøder forud for økonomiudvalgsmøderne og få indflydelse på byrådets politik.

Formøder holdes almindeligvis på Det gamle Rådhus i tiden 18:30 til 20:00 mandagen før et økonomiudvalgsmøde.

Datoer for Formøder 1. halvår 2017
 mandag 23. jan. i Greenlabs lokaler
 mandag  21. feb. Brøndumsgade 10

 mandag  22. maj   
   sted:
se dagspressen eller her senere...

 mandag  19. jun.
 
   SOMMERFERIE

Datoer for Formøder 2. halvår 2017

 mandag  21. aug.
 mandag  11. sep.
 mandag  23. okt.
 mandag  11. dec.

 

Flere datoer følger senere

Væsentlige punkter til det kommende økonomi- og byrådsmøde bliver vendt. 

Normalt vil det Radikale medlem af byrådet være til stede.


Formandens beretning 2017

   

  Vedtægter | Kredsens historie | Download/Arkiv | Links